Transparantie

Transparant zijn over onze verdiensten taboe? Integendeel!

Wij beschikken over goed opgeleide en gediplomeerde adviseurs (die goed bereikbaar zijn), doen zaken met vrijwel alle verkzeringsmaatschappijen en hebben een goede IT-infrastructuur. Onze dienstverlening vraagt uiteraard wel om een vergoeding.

Maar hoe werkt dit eigenlijk?

Provisie

Provisie is thans de meest gebruikelijke vorm bij de schadeverzekeringen en -op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen na - ook bij inkomensverzekeringen.
Dit is een vorm van indirecte beloning. De beloning voor onze dienstverlening als adviseur en bemiddelaar komt vanuit de assuradeur, placing broker of verzekeraar.  
Dit is door de bank genomen een percentage van de netto premie.

Voorbeeld:
U heeft een autoverzekering, allrisk voor € 1.210,- per jaar inclusief 21% assurantiebelasting.
De te ontvangen provisie op jaarbasis voor All Insurance Solutions is als volgt:
€ 1.210,- min 21% assurantiebelasting = € 1.000,-.
De verzekeraar verleent een provisie van 15% op de auto, zijnde € 150,- op jaarbasis en komt All Insurance Solutions toe.

Fee of beheer abonnement

Een fee of een vergelijkebare variant is een vorm van directe beloning. U kunt als klant kiezen voor een Fee voor een eenmalige opdracht, bijvoorbeeld voor een advies of een second opinion.
U krijgt dan van ons een nota voor de dienstverlening.

Een andere vorm van directe beloning voor u als klant is een "Beheer Abonnement". Wij maken, in overleg met u, de premies netto. Kortom de eventuele provisie halen wij op voorhand uit de door de assuradeur, placing broker of verzekeraar te factureren premie.
De dienstverlening die in het abonnement verankerd is, spreken wij vooraf met u af middels een overeenkomst. Wij incasseren dan bij u periodiek het bedrag automatisch, zodat u er verder geen omkijken naar heeft. 

Goed om te weten

Op sommige producten is er vanaf 1 januari 2013 een provisieverbod van toepassing, dit betreft:

  • de ingewikkelde financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen
  • hypothecaire kredieten;
  • inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers;
  • uitvaartverzekeringen.

Hybride

Eventueel een hybride variant is ook denkbaar, bijvoorbeeld schadeverzekeringen op basis van doorlopende provisie en een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van een feeovereenkomst.

Stel ons gerust uw vraag