(afval)verwerkers & recycling

De verwerkende industrie waaronder afvalverwerkers, papier- kunststof en metaalrecyclelaars, alsmede milieustations leveren een bijdragen aan de circulaire economie. De overheid stimuleert de consumenten en bedrijven zoveel mogelijk om aan het milieu te denken. Voor veel mensen lijken reststoffen waardeloos en rondweg afval, wij noemen dit veelal hernieuwbare grondstoffen.

De problematiek die hier risico- en verzekeringstechnisch speelt, betreft voornamelijk preventie en dekking op brand. Inmiddels zien wij een kentering in de markt en zijn veel ondernemingen meer genegen om preventieve maatregelen te treffen teneinde schade te voorkomen en verzekerbaar te zijn. All Insurance Solutions heeft als branchespecialist diverse oplossingen weten te realiseren die bijdragen aan onze sectordoelstelling, namelijk: “De bedrijfscontinuïteit van de recycling- en verwerkende industrie te waarborgen, alsmede verzekerbaar te houden.”

Gelet op de vele gemaakte vlieguren en passie voor de sector, kunnen wij stellen, dat wij gepokt en gemazeld zijn binnen de branche en een goede sparringspartner zijn als het gaat om risicomanagement en verzekeringen.
Kortom, ondernemers in de verwerkende industrie en recycling zijn bij ons aan het juiste adres! Ook denken wij graag mee als het gaat om nieuwe risico’s, zoals de recycling en het opslaan van zonnepanelen en accu’s.

Stel ons gerust uw vraag